Használható felmérések

Jelenleg a Moodle csak meghatározott típusú felmérések használatát támogatja (a későbbi változatokban már saját felméréseket készíthet).

A használható felmérések kiválasztása annak alapján történt, hogy mennyire bizonyulnak hasznosnak azon online tanulási környezetek értékelése szempontjából, amelyek konstruktivista pedagógiára épülnek. A felmérések olyan trendek megállapítása során bizonyulnak hasznosnak, amelyek a résztvevők között zajlanak. (Egy példa az ilyen folyamatok részletes elemzésére elérhető itt: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002).


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey [Konstruktivista online tanulási környezet felmérése]


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey [Megközelítések a gondolkodási és tanulási felméréshez]

Az összes súgó mutatója
A súgó megjelenítése English nyelven.